Федотова Виктория Сергеевна – директор холод. завода 2 в 1977. Цитата.\16.78\.

Федотова Галина Николаевна – работник 1 копт. завода в 1987. Фото. \23.87\.

Федотова Галя – укладчица холод. завода 2 в 1962. Зарисовка \ 86.62\.