Елехин Александр Иванович – капитан СРТ-464 в 1971. Похвала \103.71\.