Яковлева Екатерина Никитична

Яковлева Екатерина Никитична, доярка колхоза «Ударник» в 1959. Фото.