Шалгина Зоя – работница рыбокомбината в 1960. Фото \71.60\.