Шалгина Зоя, работница рыбокомбината в 1960. Фото.