Калинич Г.А. – капитан траулера "Сталинград" в 1956. Цитата. \ 2.56\.