Юрченко Таисия Семеновна, уборщица плавбазы «Воркута» в 1959. Цитата.